Water zuiveren met planten? Technics test het uit!

Het duurzaamste water, da’s het water dat je niet gebruikt. Of hergebruikt natuurlijk! Bij Bio-Planet Doornik testen we daarom waterzuivering op kleine schaal. De zuiveraars van dienst? Helofyten!

Zuiverende planten

Helowatte? R&D-ingenieur Iris Deseau: “Helofyten zijn een groep waterplanten die hun wortels onder water hebben en waarvan de bladeren en stengels boven water steken. In Doornik werken we met riet, maar ook planten als de gele lis en kattenstaarten zijn helofyten. De zuiveringsinstallatie bestaat uit twee lagen: de planten bovenaan, met daaronder poreuze korrels. De combinatie van de korrels en de rietwortels vormen de ideale omgeving voor de micro-organismen die het water zuiveren.”

Zuiverende planten aan de winkel

Waarom staat de eerste helofytenfilter net in Doornik? Iris: “Voor de installatie is wat extra leidingwerk nodig, waardoor het moeilijker is om het systeem op een bestaande winkel te testen. De nieuwbouw in Doornik kwam eigenlijk op het perfecte moment. We konden gemakkelijk de extra leidingen inpassen in het ontwerp. Bovendien was Bio-Planet – logischerwijs – erg enthousiast over het biologisch karakter van de waterzuivering. Het plaatje klopte dus volledig.”

Het gezuiverde water zetten we in voor het doorspoelen van de toiletten, dit maakt ongeveer 25% uit van het totaal waterverbruik van de winkel. 

Waterkwaliteit testen

Kwaliteit testen

We willen met deze eerste helofytenfilter vooral ontdekken welke waterkwaliteit de gemengde afvalstroom na zuivering oplevert. Voldoen we aan de eisen voor kuiswater? Dan kunnen we het water ook gaan inzetten om de winkel te poetsen. Iris: “Daarnaast bekijken we of de kwaliteit goed genoeg is om het eventueel te infiltreren. Dat mag reeds in Nederland, als we kunnen aantonen dat we een voldoende zuivere kwaliteit behalen, kunnen we misschien ook in België het een en ander in beweging zetten.”

Iris: “We onderzoeken ook welke factoren de kwaliteit van het water beïnvloeden, en hoe groot die impact is. Ligt de kwaliteit in de winter lager? Welke impact hebben de verschillende componenten in het afvalwater? Moeten we op basis daarvan meer of minder zuurstof aan het water toevoegen? Op deze vragen zoeken we de komende maanden een antwoord.”

Volgende stappen

Waar komt de volgende ‘plantenfilter’? Iris: “Voorlopig zitten we nog in een testfase, waarmee we vooral zoveel mogelijk willen leren. ’t Is een nieuw systeem waarvan we willen ontdekken of en hoe het in onze ‘waterpuzzel’ past. Een groot voordeel is dat het systeem gebruikmaakt van afvalwater. Dat is in tegenstelling tot bijvoorbeeld regenwater een constante ‘bron’ omdat je volume afvalwater van dag tot dag niet zoveel verschilt.”

Plantenfilter

Interesse om te werken bij Colruyt Group Smart Innovation?