Samenwerken rond duurzaam water(her)gebruik: helemaal ons ding!

Slimmer omspringen met water, daar zijn we goed in! We stappen dan ook vol enthousiasme en overtuiging in het project Suikerpark in Veurne.

Duurzame ontwikkeling

Vlak naast het centrum van Veurne vind je projectgebied Suikerpark. Het gebied van 49 hectare werd tot begin 20ste eeuw gebruikt voor suikerproductie. Binnenkort wordt het volledige gebied herontwikkeld, met plaats voor een nieuw stadsdeel, een nieuw bedrijventerrein en een natuurzone. Het natuurgebied bulkt van de biodiversiteit, maar heeft ook te kampen met droogte. Daarom onderzoeken de deelnemers aan het project – waaronder Colruyt Group - hoe ze het waterverbruik op de site zo duurzaam mogelijk kunnen aanpakken.

Regenwater opvangen en hergebruiken

De Colruyt, Dreamland en Bike Republic van Veurne liggen vlak naast het projectgebied. Projectingenieur Iris Deseau: “De winkels van Colruyt Group beschikken over een groot dakoppervlak waarmee we regenwater kunnen capteren. Dat water stockeren we in een buffer onder onze parking en we gebruiken een klein deel als spoelwater voor onze toiletten. Zit die buffer vol, dan leiden we in Veurne het regenwater af naar de vaart. We bekijken nu hoe we dat overschot nuttiger kunnen inzetten. Van het regenwater dat we opvangen op onze daken schatten we dat we jaarlijks ongeveer 2500 m³ zullen kunnen afstaan aan de waterbekkens in Suikerpark.” Dat volume kan nog aanzienlijk toenemen wanneer we ook het regenwater van de parking in rekening brengen.

“In dit project willen we inzetten op een beter waterbeheer in Suikerpark. Zo zal er regenwater opvangen en afgeleid worden naar de waterbekkens in het natuurgebied. Zo zorgen ze ervoor dat de bekkens steeds vol genoeg blijven tijdens de droge maanden. De bouw van de appartementen zorgt voor een extra vraag naar stadswater. Door enerzijds in te zetten op het aanbieden van dit regenwater en anderzijds huishoudelijk afvalwater te zuiveren, wil de projectontwikkelaar ook daar een antwoord op bieden.”

Biodiversiteit beschermen

“De bescherming van het natuurdomein is voor ons de absolute topprioriteit. Het is een belangrijke broed- en verblijfplaats voor verschillende Europees beschermde vogelsoorten. Een bijkomend voordeel is dat we kunnen zorgen voor een reductie van de vraag naar stadswater.” Voor de kenners: onder meer de karrekiet, de blauwborst en de bruine kiekendief voelen zich er uitstekend thuis.

Iris: “Het is voor ons een uitgelezen kans om ervaring op te doen in dit soort projecten. Door de samenwerking tussen bedrijven en overheden met dezelfde visie bouwen we ook een waardevol netwerk uit. Veel van de partners in dit project zijn ook in de rest van België actief. Dit pilootproject kan mogelijks dus ook op andere sites van de groep toegepast worden.”

Ons doel: in 2025 komt 50% van ons waterverbruik uit regen- en afvalwater

Iris: Duurzaam omgaan met water: het is een doelstelling die in al onze projecten verweven zit. We bouwden vorig jaar een nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan onze hoofdzetel in Halle en onderzoeken hoe we ook op kleinere schaal water kunnen zuiveren. Deze projecten passen perfect in onze doelstelling om tegen 2025 50% van ons totale waterverbruik uit regen- en afvalwater te halen”. Met dit project zetten we echter nog een stapje verder en zorgen we er ook voor dat de maatschappij meer gebruik maakt van alternatieve bronnen.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Smart Innovation?