Duurzamer werken dankzij life cycle thinking

Meer dan 20 jaar geleden lieten we een eerste Life Cycle Analysis uitvoeren voor zijn eigen wijnbottelarij. Sindsdien groeide ‘life cycle thinking’ binnen de organisatie langzaam maar zeker uit tot de norm.

Onze dienst Research & Development ontwikkelt tools die de rest van de groep moeten helpen om inspanningen op het vlak van duurzaamheid te kwantificeren en te valideren. R&D-ingenieur Steven Van Hemelryck: “Life cycle thinking speelt een centrale rol in de ontwikkeling van deze tools. Sinds 2014 gebruiken we bijvoorbeeld een matrix als referentie voor discussies en beslissingen over het verduurzamen van onze vloot bedrijfswagens en vrachtwagens”.

“De matrix combineert een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van een selectie brandstof-voertuig combinaties op 3 domeinen: ecologie, economie en socio-technologie. Naar analogie met die matrix ontwikkelden we in 2017 een gelijkaardige methode voor hernieuwbare energiebronnen voor elektriciteitsproductie”.

Life Cycle Analysis

Naast de tools om life cycle thinking te integreren bij zoveel mogelijk diensten, verzorgt de R&D&I-afdeling ook LCA-diensten voor de rest van de groep. (LCA = Life Cycle Analysis) “Sinds een diepgaande LCA-training in 2015 voeren we voor bijna elk technisch R&D-project een full LCA uit, met zoveel mogelijk primaire data”, gaat Steven verder. De eerste full LCA-studies vonden vooral plaats aan het einde van een project, om de communicatie errond te ondersteunen. Dat was het geval bij onze zelf ontwikkelde liquid ice containers. “Ondertussen nemen we die LCA mee van in het begin van een R&D- of innovatieproject tot aan de integratie van het project in de organisatie. Onder meer bij de ontwikkeling van onze eigen vertical farm gingen we zo te werk.”

Om keuzes in onder andere alternatieve verpakkingen, bouwmaterialen en hulpmaterialen te ondersteunen, voeren onze collega’s van de milieudienst LCA’s op kleine schaal uit, zogeheten screening-LCA’s. Deze screening-LCA’s, die intern uitgevoerd worden met gespecialiseerde software, zijn enkel bedoeld voor interne beslissingen, omdat de resultaten enkel als indicatief kunnen worden beschouwd.

Ecodesign

Ook ‘ecodesign’ vindt steeds meer zijn ingang in de organisatie. Die designfilosofie houdt in dat je al van bij de ontwerpfase zoveel mogelijk de nadruk op duurzaamheid legt. “Ecodesign moet ons in staat stellen om bewust toe te werken naar een eindproduct dat zo duurzaam mogelijk is, zowel op ecologisch als economisch en sociaal vlak. Dat past uiteraard volledig binnen de filosofie van life cycle thinking.”

Eco-score

Ook in onze winkelrekken duikt life cycle thinking steeds vaker op. Na het uitvoeren van verschillende (R&D) testprojecten over een periode van tien jaar, werd begin dit jaar de Eco-score voor producten gelanceerd. De Eco-score werd eerst berekend voor 2 500 eigen producten en wordt later (online) beschikbaar voor alle eigenmerkproducten en nationale merkproducten.

Life cycle thinking heeft de tijd gekregen om te groeien binnen enkele gespecialiseerde afdelingen (milieu, R&D&I) en is nu bijna volledig geïntegreerd binnen de volledige organisatie. “Uiteraard worden de relevante evoluties op R&D-niveau nog steeds opgevolgd en waar mogelijk getest en geïmplementeerd”, besluit Steven.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Smart Innovation?