Aandeelhoudersinformatie

Aandeelhoudersagenda

11/09/2019

Registratiedatum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

25/09/2019

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2018/19 (16u00)

27/09/2019

Dividend 2018/19: Ex-date (detachering van de coupons)

30/09/2019

Dividend 2018/19: Record date (centralisatie van de coupons)

01/10/2019

Dividend 2018/19: Betaalbaarstelling

10/10/2019

Buitengewone Algemene Vergadering: Kapitaalverhoging Etn. Fr. Colruyt NV voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group (art. 609 Wetboek van Vennootschappen)

11/10/2019

Dividend 2018/19: Attesten in verband met vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit

10/12/2019

Publicatie geconsolideerde halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2019/20

11/12/2019

Informatievergadering voor de financiële analisten

16/06/2020

Publicatie geconsolideerde jaarlijkse informatie van het boekjaar 2019/20

17/06/2020

Informatievergadering voor de financiële analisten

31/07/2020

Publicatie jaarrapport van het boekjaar 2019/20

30/09/2020

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2019/20

Deugdelijk duurzaam bestuur van Colruyt Group

Deugdelijk duurzaam bestuur

Intern reglement Auditcomité

Intern reglement Remuneratiecomité

Fusievoorstel

19122019- Akte Geruisloze fusie tussen Etn Fr Colruyt NV en Colruyt Retail SA

05112019 - Persbericht - Geruisloze fusie tussen Etn Fr Colruyt NV en Colruyt Retail SA

Fusievoorstel Etn Fr Colruyt

Proposition de fusion Colruyt Retail

Jaarrekening Etn Fr Colruyt 2016 2017

Jaarrekening Etn Fr Colruyt 2017 2018

Jaarrekening Etn Fr Colruyt 2018 2019

Comptes annuels Colruyt Retail 2018 2019

Comptes annuels Colruyt Retail 2016 2017

Comptes annuels Colruyt Retail 2017 2018

Algemene Vergaderingen

Bekijk hier de verslagen, uitnodigingen en andere documenten van de Algemene Vergaderingen.

Statuten van Etn. Fr. Colruyt NV

Download PDF

Kennisgevingen

Raadpleeg hier de relevante wettelijke informatie voor de kennisgeving van belangrijke deelnemingen.

Overzicht kapitaal en aandelen

Inkoop eigen aandelen

Kapitaal, aantal stemrechten, aantal aandelen, noemer - Persbericht 19/12/2019

Overzicht aandelen Colruyt Group

Bericht houdende de afschaffing van de effecten aan toonder (21 april 2015): gedwongen verkoop van aandelen aan toonder - sluiting van de transactie

Bericht houdende de afschaffing van de effecten aan toonder (26 januari 2015): gedwongen verkoop van aandelen aan toonder

Informatie over de splitsing van de aandelen vanaf 15 oktober 2010

Contact voor vragen over financiële onderwerpen

Heb je een vraag als investeerder, aandeelhouder, financieel analist of journalist?

contactformulier

+32 (0)2 363 55 45

maandag tot vrijdag 9-17u

Informatie naar aanleiding van de kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2019

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2018

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2017

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2016

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2015

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2014

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2013

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2012

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2011

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2010

Informatie aan de personeelsleden - kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2009

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2008

Informatie aan de personeelsleden - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group - 2007

Prospectus - Kapitaalverhoging voorbehouden aan de personeelsleden van de Groep Colruyt (exclusief de personeelsleden van de sector Dolmen) - 2004