Simon Colembie startte enkele jaren geleden met de omschakeling naar biologische teelt. Door soja toe te voegen aan zijn gewassen kan hij meer afwisselen op zijn velden. Niet alleen goed voor de inkomsten, maar ook voor de bodemkwaliteit. Door altijd dezelfde gewassen te planten, verarmen de Belgische velden. Soja haalt stikstof uit de lucht en verrijkt zo de bodem. Extra bemesten is niet meer nodig. De eerste oogst in oktober 2018 was veelbelovend: Colembie haalde toen 2,5 ton sojabonen binnen. In 2019 volgde een tweede oogst, en in het voorjaar van 2020 zaaide Colembie opnieuw een hectare biosoja in.