Slimme en duurzame mobiliteit

Samen leggen we elke dag heel wat kilometers af. Dat stelt ons voor uitdagingen: verkeersdrukte, parkingdruk, ongevallen, geluidsvervuiling en uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Met uitdagingen komen ook grote opportuniteiten voor een slimme, innovatieve en duurzame mobiliteit.

Wat wij precies onder ‘duurzame mobiliteit’ verstaan, lees je in onze definities.

Hoe zet Colruyt Group zich in voor een duurzame mobiliteit?

We willen mobiliteit efficiënt, veilig en met respect voor de gezondheid, de omgeving en het klimaat organiseren om zo onze maatschappelijke opdracht te kunnen blijven waarmaken en samen met anderen de bereikbaarheid in de samenleving te garanderen. We focussen in het bijzonder op minder kilometers afleggen, zero-emissiemobiliteit en verkeersveiligheid.

Als retailer hebben we impact op de mobiliteit van

Onze aanpak vatten we samen in zes V’s:

  • Vermijden: zo weinig mogelijk onnodige verplaatsingen voor onze medewerkers, klanten en goederen
  • Verschuiven: alternatieve, duurzame vervoersmiddelen (modal shift)
  • Verschonen: alternatieve, groene brandstoffen zonder uitstoot
  • Veiligheid: nul verkeersslachtoffers
  • Verdiepen: op basis van expertise en inzichten uit objectieve data en informatie
  • Verbinden: inspireren en samenwerken met andere bedrijven, partners, belangenorganisaties en de overheden

Onze doelstellingen en initiatieven

Alternatieve vervoersmiddelen

Tegen 2024 komt 40 % van onze medewerkers te voet, met de fiets, al carpoolend of met het openbaar vervoer naar het werk.
 

Status 2022

32,0%
Doelstelling 2024

Initiatieven rond 'Medewerkersmobiliteit'

Tegen 2035 is al het vrachtvervoer, uitgevoerd door én voor Colruyt Group, over de hele waardeketen zero-emissie.


We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Klantenmobiliteit’.


Initiatieven rond 'Klantenmobiliteit'