Jaarverslag 2022/23: een kort overzicht

Bekijk een kort overzicht van het jaarverslag van boekjaar 2022/23 en lees de hoofdstukken die jou het meest interesseren.

Woord van de Voorzitter

2022/23 was een bewogen, uitdagend boekjaar, waarin we toch zijn blijven evolueren. Na jaren van tweecijferige groei kenden we een periode van vertraging, in een sterk inflatoire context met piekende uitgaven voor onder meer energie en medewerkersverloning. Achteraf bekeken zijn we fier dat we toch een mooie omzetgroei tot ruim 10,8 miljard euro hebben gerealiseerd en ons marktaandeel geconsolideerd.

We hebben ook een aantal moeilijke maar onafwendbare beslissingen moeten nemen. Zo maakten we de intentie voor Dreamland bekend om structureel de handen in elkaar te slaan met de Belgische speelgoedspecialist ToyChamp, alsook de intenties tot herstructurering van Dreamland en Dreambaby en tot sluiting van één Dreamland- en vijf Dreambaby-winkels. We zijn ervan overtuigd dat we zo de juiste stappen hebben gezet om het voortbestaan van deze formules te verzekeren.

Dit boekjaar blijven we focussen op efficiëntie en ons strategisch plan verder uitvoeren, om uiteindelijk sterker uit de huidige periode te komen. Zo blijven we ons slim ecosysteem uitbouwen, met producten en services in vier vakgebieden, waaraan een aanzienlijk deel van het gezinsbudget besteed wordt. Vooral in voeding en gezondheid hebben we via investeringen, participaties en overnames grote stappen gezet. In België en Luxemburg groeide ons winkelpark met 13 nieuwe voedingswinkels en 22 renovaties, goed voor 13.400 m² extra winkelruimte. Colruyt Laagste Prijzen bleek met zijn unieke laagsteprijsgarantie relevanter dan ooit en kon vanaf het najaar van 2022 opnieuw klanten en marktaandeel winnen. 

Jef Colruyt

Ook binnen ons vakgebied energie werden er bakens verzet. Onze energieholding Virya Energy bereikte een akkoord voor de verkoop van zijn offshore windenergieplatform Parkwind aan de Japanse energiegroep JERA Green. En in juni 2023 konden we de verkoop afronden van brandstofspecialist DATS 24 aan Virya Energy, die daarmee veel aan slagkracht zal winnen.

Ook investeerden we verder in eigen productie en in landbouwgronden, die we voor lange termijnen ter beschikking stellen aan zelfstandige landbouwers. Medio 2023 boden we in de Cru-markten de eerste oogst mosselen van onze zeeboerderij aan. En we kondigden de ambitie aan om ons goederentransport tegen 2035 volledig emissievrij te maken. We voelen ons bevestigd in onze jarenlange duurzame koers, onder meer door het succes van onze allereerste Green Retail Bond, om de komende jaren bestaande en nieuwe duurzame projecten te financieren.

Tot slot: op 1 juli 2023 heb ik de dagelijkse leiding van Colruyt Group overgedragen aan Stefan Goethaert. De nieuwe CEO combineert een sterke internationale managementervaring met de vereiste leiderschapscapaciteiten en een waardengedreven visie. De dagelijkse leiding en de toekomst van de groep zijn in goede handen bij Stefan en zijn directiecomité, terwijl ik als Voorzitter van de Raad van Bestuur ook nauw betrokken blijf.

Bij deze wil ik alle medewerkers, klanten en partners hartelijk danken, omdat ze ook in moeilijke tijden in ons zijn blijven vertrouwen. Samen schrijven we verder aan het mooie verhaal van Colruyt Group.

Jef Colruyt
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Colruyt Group

Wie zijn we?

Colruyt Group is een familiebedrijf dat over drie generaties is uitgegroeid tot een retailgroep met meer dan 33.000 medewerkers en een diverse portefeuille food- en non-foodformules in België, Luxemburg en Frankrijk. De detailhandel blijft goed voor vier vijfde van onze omzet, maar we zijn ook actief in de groothandel, foodservice en productie van hernieuwbare energie. Typisch voor Colruyt Group ten slotte is dat we veel zelf blijven doen. Zo koesteren we een schat aan ervaring en vakmanschap in domeinen als techniek, IT en communicatie, maar ook in de productie en verpakking van onder meer vlees, koffie, kaas en wijn.

Medewerkers Colruyt Group

Gedeelde waarden, complementaire merken en duurzaamheid

Onze complementaire merken geven elk op hun eigen, authentieke manier invulling aan de ‘eenvoud in retail’ waar we als groep voor staan. Op die manier draagt elk merk bij tot de realisatie van onze gezamenlijke missie. Elk merk draagt ook dezelfde groepswaarden in zich, herkenbare fundamenten voor onszelf, onze partners en klanten. Zo weet iedereen waar we voor staan en dat creëert vertrouwen.

Als waardengedreven bedrijf willen we met alles wat we ondernemen een positief verschil maken. Duurzaamheid blijft dan ook de rode draad in alles wat we ondernemen. We vertrekken ook steeds vanuit een positief mensbeeld en investeren in onze medewerkers. Het is immers in de mate dat de mensen groeien, dat onze firma groeit.

Activiteiten

Onze operationele activiteiten delen we op in detailhandel, groothandel, foodservice, overige activiteiten en groepsondersteunende activiteiten. Het merendeel van onze omzet genereren we in België, maar we hebben ook commerciële activiteiten in Frankrijk en Luxemburg, en ondersteunende diensten in India.

Detailhandel (retail)

De omzet van de detailhandelsactiviteit steeg in boekjaar 2022/23 met 7,2% tot EUR 8.750 miljoen. 
De detailhandel vertegenwoordigde 80,9% van de totale groepsomzet en omvat onze winkels en webshops in eigen beheer: Colruyt Laagste Prijzen, Collect&Go, Okay, Bio-Planet, Cru, Colruyt Prix Qualité, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic, de fitnessketen Jims, de online apotheek Newpharma en de kledingketens Zeb, PointCarré en The Fashion Store. Onder de detailhandel vallen ook de exportactiviteiten van Colex en onze participaties in MyComfort24, Robinetto, Foodbag, Scallog en Daltix.

Retail Colruyt Group
Solucious Colruyt Group

Groothandel en foodservice

De omzet van het segment groothandel en foodservice steeg in boekjaar 2022/23 met 9,0% tot EUR 1.161 miljoen. Deze activiteiten waren samen goed voor 10,7% van de groepsomzet.  

Retail Partners Colruyt Group groepeert alle groothandelsactiviteiten in België: de leveringen aan winkels van Spar, Alvo, Mini Market en aan kleinere zelfstandige winkeliers. In Frankrijk leveren Codifrance en Degrenne Distribution aan de geaffilieerde winkels Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa en aan andere zelfstandige winkeliers. Foodservice omvat de activiteiten van Solucious en Culinoa in België.

Overige activiteiten

De omzet van de overige activiteiten steeg in boekjaar 2022/23 met 10,9% tot EUR 908 miljoen. Deze activiteiten vertegenwoordigden 8,4% van de geconsolideerde omzet.

Dit segment omvat voornamelijk de omzet van de DATS 24-tankstations in België en van Symeta Hybrid (print & document management solutions). Onze participatie in Virya Energy (groenestroomproductie) wordt ook opgenomen in dit segment.

DATS 24 Colruyt Group

Groepsondersteunende activiteiten

Dit betreft de productieafdelingen van Colruyt Group Fine Food en onze andere ondersteunende diensten: People & Organisation, Operate & Improve, Learning & Development, IT, Technics, Real Estate, Corporate Marketing, Marketing Communications Services, Retail Services Center en Customer Services. We stellen in dit hoofdstuk ook onze stichting Collibri Foundation voor. 

Corporate governance

Dit hoofdstuk bevat informatie over het bestuur, de werking en de interne controle van Colruyt Group en over alle aspecten van deugdelijk bestuur. We delen ‘Corporate governance’ op in drie grote delen. Een over bestuur, toezicht en directie, een tweede over deugdelijk duurzaam bestuur en een laatste over aandeelhouderschap. 

Distributie Colruyt Group

Corporate sustainability

De kern van onze missie luidt ‘samen duurzaam meerwaarde creëren’. Duurzaamheid is en blijft de rode draad in al onze activiteiten, waarbij we vanuit onze economische positie ook op ecologisch en sociaal vlak een positieve spiraal willen op gang brengen. Voor het derde jaar op rij koppelen we onze duurzaamheidsrapportering aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. We selecteerden zeven doelstellingen en lichten in dit hoofdstuk onze visie, aanpak en concrete resultaten toe. 

Duurzaamheid Colruyt Group

Financieel verslag

In dit hoofdstuk vind je alle geconsolideerde financiële resultaten van het voorbije boekjaar zoals de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, de balans, het kasstroomoverzicht, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen, de verklaring van de verantwoordelijke personen en het verslag van de commissaris. 

Financieel verslag Colruyt Group

Jaarverslag met duurzaamheidsrapportering 2022/23

Navigeer eenvoudig door de verschillende hoofdstukken en rubrieken op je computer, tablet of smartphone.

Lees meer