Smart Innovation

Over Smart Innovation

Smart Innovation is de innovatiehub van Colruyt Group. Het is de plek waar onze R&D&I teams hun expertise en krachten bundelen om unieke en baanbrekende oplossingen te creëren. In deze dynamische omgeving werken verschillende teams samen: Smart Technics, Smart Farming en Smart Utilities. Het is het kloppend hart van innovatie binnen Colruyt Group, waar samenwerking, kennisdeling, en commerciële opportuniteiten samenkomen om de groep verder te versterken.

Smart Innovation is het epicentrum van research, development, en innovatie binnen de groep. Het stelt Colruyt Group in staat om snel en doelgericht in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Met een praktische aanpak kiest Smart Innovation steeds voor de meest efficiënte aanpak voor elk project, of het nu gaat om een interne ontwikkeling, marktaankoop of samenwerking met gespecialiseerde partners.

Smart Innovation commercialiseert ook bepaalde ontwikkelingen met het oog op het opnieuw investeren in innovatieve projecten en oplossingen, altijd in het licht van het verder versterken van Colruyt Group.

3 innovatie velden

smart farming icon

Smart Farming

Smart Farming onderzoekt en ontwikkelt innovaties voor landbouw en teelt, waarbij innovatieve technologieën en data-analyse worden ingezet om de productiviteit te verhogen en te verduurzamen. De combinatie van onze expertise in technologie en duurzaamheid leidt tot efficiëntere, milieuvriendelijke en kosteneffectieve landbouw- en teeltmethodes.

Smart utilities icon

Smart Utilities

Smart Utilities richt zich op het optimaliseren van energie-, water- en materialengebruik. De projecten van Smart Utilities streven ernaar om de operationele efficiëntie te verbeteren, de ecologische voetafdruk te verkleinen en kosten te verlagen, terwijl het tegelijkertijd de groep ondersteunt in het bereiken van haar duurzaamheidsdoelen.

Smart technics

Smart Technics

Smart Technics focust op het ontwerpen en implementeren van technologische oplossingen voor winkelomgevingen en supply chain​​. Het optimaliseren van winkels en logistieke centra, waarbij onze expertise in computer visie, robotica, en machine engineering wordt ingezet om de groep op een duurzame manier te ondersteunen.

Onze doelen en missie

De missie van Colruyt Group Smart Innovation is het stimuleren van creatieve en duurzame vernieuwing binnen de groep, waarbij een balans wordt gezocht tussen eigen innovatie, strategische partnerschappen, en investeringen in start-ups en scale-ups. Smart Innovation richt zich op het ondersteunen van strategische veranderingen op het gebied van innovatie, met een focus op kostenefficiëntie, digitale integratie, en het leveren van hoge kwaliteit in alle vakgebieden, terwijl het tegelijkertijd rekening houdt met de behoeften van de klant zoals budget, duurzaamheid, gezondheid en gemak. Smart Innovation vormt daarmee een sleutelpijler in de voortdurende groei en ontwikkeling van Colruyt Group, door het verwezenlijken van innovatieve oplossingen die zowel intern als in de markt impact hebben.

Vertical farming