Smart Innovation

Smart Farming

Smart Farming richt zich op het innoveren in landbouwpraktijken door het inzetten van digitale technologieën, regeneratieve landbouwmethoden en het verkennen van nieuwe gewassen. Met als doel om slim en efficiënt voedsel te kweken met aandacht voor het milieu. Het gebruik van digitale hulpmiddelen voor precisielandbouw leidt tot een beter beheer van hulpbronnen en een verminderde impact op het milieu. Door het omarmen van regeneratieve landbouw, streeft Smart Farming ernaar om de bodemgezondheid te verbeteren en de biodiversiteit te bevorderen. Daarnaast verkennen we nieuwe teeltmethoden en soorten die kunnen bijdragen aan de veerkracht van het voedselsysteem en innovatieve oplossingen bieden voor voedselproductie-uitdagingen. Dit alles start op de gronden die in beheer zijn van Colruyt Group of in nauwe samenwerking met partnerships, waarbij we ons inzetten voor het creëren van duurzame waarde.

Digitaal

Smart Farming maakt gebruik van digitale technologieën om kweekprocessen te optimaliseren op land en op zee. Dit doen we enerzijds door gebruik te maken van sensoren, drones en satellietbeelden en anderzijds door automatisaties zoals zelfrijdende tractoren en robots in de praktijk te brengen. Ons streven naar digitalisering resulteert in precisielandbouw die bijdraagt aan een duurzame toekomst, op basis van data-gedreven beslissingen zodat we de opbrengst van onze teelten kunnen maximaliseren terwijl de impact op het milieu minimaal blijft.

Regeneratieve Landbouw

Bij Smart Farming staat regeneratieve landbouw centraal in onze inspanningen om de gezondheid van het land te herstellen en te verbeteren. We passen technieken toe die de bodemkwaliteit verbeteren, de biodiversiteit verhogen en de koolstofvoetafdruk verminderen. Onze projecten variëren van het implementeren van gewasrotatie en agroforestry tot het inzetten van natuurlijke plaagbestrijding. Door deze aanpak versterken we het ecosysteem en ondersteunen we de veerkracht van onze landbouwactiviteiten.

Nieuwe Gewassen, Soorten & Technologie

Smart Farming verkent voortdurend nieuwe horizonten met de introductie van innovatieve gewassen en soorten die zijn aangepast aan de veranderende klimaatomstandigheden en de behoeften van de markt. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van technologieën die de groei van deze nieuwe gewassen ondersteunen, zoals geavanceerde irrigatiesystemen en duurzame teeltpraktijken. Door samen te werken met onderzoeksinstituten en partners, creëren we nieuwe kansen voor voedselproductie die zowel milieuvriendelijk als economisch levensvatbaar zijn.
De eiwitshift, de transitie naar meer plantaardige eiwitten in onze voeding, is daar een goed voorbeeld van en is een cruciale stap voor zowel onze gezondheid als het milieu.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Smart Innovation?