Smart Innovation

Smart Utilities

Bij Smart Utilities houden we de focus gericht op de duurzaamheidsdoelstellingen van Colruyt Group en ondersteunen we deze doelstellingen door innovatieve oplossingen beschikbaar te maken.

Met nieuwe technologieën en methodieken zorgt Smart Utilities mee voor een ecologisch, sociaal verantwoord en efficiënt energie-, water- en materiaalgebruik.

Energie

In de energietransitie streeft Smart Utilities ernaar om een voorloper te zijn, met een focus op elektrificatie, flexibiliteit en optimalisatie. We zetten in op de vergroening van ons transport en het optimaal benutten van hernieuwbare energiebronnen. Door te kiezen voor elektriciteit vooral wanneer hernieuwbare energie volop beschikbaar is, dragen we bij aan een duurzamere energietoekomst. Deze aanpak reflecteert onze inzet voor een ecologisch verantwoord energiegebruik en ondersteunt de duurzaamheidsdoelstellingen van Colruyt Group.

Water

Bij Smart Utilities leggen we de nadruk op geavanceerde waterbeheerstrategieën die bijdragen aan duurzaamheid en efficiëntie. We implementeren innovatieve waterbehandelingstechnieken om het hergebruik en de recycling van water binnen Colruyt Group te maximaliseren. Door deze benaderingen te gebruiken, streven we ernaar om onze waterfootprint te minimaliseren en de natuurlijke hulpbronnen verantwoordelijk te beheren.

Materialen

Onze focus binnen Smart Utilities ligt ook op het optimaliseren van materiaalgebruik, in lijn met de principes van circulariteit. Door nieuwe technieken te ontwikkelen en toe te passen, vergroten we de mogelijkheden voor hergebruik en recycling van materialen. Deze aanpak helpt Colruyt Group om haar impact op het milieu te verkleinen en draagt bij aan een meer circulaire en duurzame economie.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Smart Innovation?