Search bar menu

Privacycharter van Colruyt Group

(versie 16 mei 2011)

Omdat we je duidelijk willen informeren over hoe we binnen Colruyt Group zorg dragen voor jouw gegevens, hebben we deze gedragscode opgesteld. In dit charter lees je gedetailleerd wat we doen om je privacy te beschermen, hoe je op elk moment inspraak hebt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.

Toepassing

Dit charter is van toepassing op alle communicaties (via onder andere post, telefoon, gsm of e-mail) van Colruyt Group, van al haar dochterbedrijven en de verschillende afdelingen.


1. Beheer van de gegevensdatabanken

Alle persoonsgegevens worden beheerd door de N.V. Etn. Fr. Colruyt, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle (België). Binnen Colruyt Group zijn de gegevens enkel toegankelijk voor verantwoordelijken van de klantenlijst.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren we onze adressenlijsten aan externe adressenbeheerders. We behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie.

Om gegevens van onze klanten te mogen verzamelen, is er vooraf aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in België. Dit gaat over de gegevens verzameld in België. Voor de gegevens verzameld in het Groothertogdom Luxemburg is er aangifte gedaan bij de Nationale Commissie voor de Bescherming van gegevens in het Groothertogdom Luxemburg.

Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat de communicaties die je van ons ontvangt door een derde worden verzonden. Deze verwerker heeft echter op geen enkel ogenblik toegang tot jouw persoons-, aankoop- of doorklikgegevens.

2. Welke gegevens worden verwerkt?

2.1. Gegevens van particuliere klanten (B2C)

  a) persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens verstaan we:

 • contactgegevens, zoals adres, e-mailadres, telefoon-, gsm- of faxnummer
 • andere persoonsgegevens: gegevens over je beroep, interesses enz.

We verzamelen deze gegevens onder meer via:

 • een formulier om folders aan te vragen (van onder meer Colruyt, Bio-Planet, DreamLand en OKay)
 • een actie waarbij we het adres vragen (bv. voor een bijkomende korting of voor de 'Extra Korting'-kaart)
 • de internetsite waarop ook persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden, bv. voor een reservatie bij een van de Colruyt-webshops

Alle persoonsgegevens worden bijgehouden in onze klantenlijst. We stellen je daarvan persoonlijk op de hoogte. Hierbij krijg je telkens de mogelijkheid om je gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen (zie 6).


  b) aankoop- en doorklikgegevens

De gegevens die op je kasticket staan, kunnen tijdelijk worden geregistreerd door gepersonaliseerde middelen, zoals een 'Extra Korting'-kaart en gepersonaliseerde bons.

Wanneer je een e-mail van ons krijgt, kunnen we je doorklikgegevens verzamelen. Dit laat ons toe om, op basis van je profiel, je doeltreffender te informeren over voordelen die voor jou interessant kunnen zijn.

Met deze gegevens kunnen we je naast de algemene informatie nog gerichter voordelen bezorgen op basis van je profiel. Door doelgericht klanten aan te spreken kunnen we nog beter overcommunicatie vermijden, hebben we minder kosten en verspillen we nog minder papier. Anderzijds bieden we de klant bijkomende voordelen, waarvan we op basis van zijn aankoop- en doorklikgegevens denken dat hij er iets aan heeft.

Zo kunnen we bijvoorbeeld alle wijnliefhebbers opzoeken op basis van de specifieke klantenprofielen. In dat geval kunnen we hen specifiek over wijn informeren, nieuwe aanbiedingen doen en bijkomende kortingen geven.

Je kiest zelf of je van die supplementaire aanbiedingen wilt profiteren. Om je die aanbiedingen te sturen, registreren we jouw gegevens tijdelijk in onze ‘Interesselijst klanten’. Wil je dit niet, dan kan je je te allen tijde uitschrijven voor dit soort aanbiedingen conform de bepalingen onder punt 6.


2.2. Gegevens van professionele klanten en prospecten (B2B)

Onder ‘professionele klanten’ verstaan we klanten die hun aankopen bij de enseignes van Colruyt Group doen in het kader van hun professionele activiteit. Onder ‘prospecten’ verstaan we potentiële klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband kunnen opstarten.

Onder gegevens verstaan we voor onze professionele klanten en prospecten, naast de gegevens vermeld in 2.1., ook nog de volgende gegevens:

 • contactpersonen (naam, functie)
 • vennoten, partners in de zaak, medewerkers
 • andere bedrijfsgegevens, zoals btw-nummer of ondernemingsnummer
 • mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten tegemoet kunnen komen

Om actief nieuwe klanten te kunnen werven, houden we niet alleen de gegevens over jouw bedrijf bij die je ons doorgeeft, maar verzamelen we ook gegevens via externe kanalen, waaronder adressenbeheerders. Telkens we die gegevens in onze klantenlijst registreren, brengen we je daarvan op de hoogte. Je hebt dan de mogelijkheid om jouw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of ze niet meer te gebruiken (zie punt 6).

3. Internet

Bij je internetbezoek houden we bepaalde instellingen bij in zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn stukjes informatie die op je harde schijf worden geplaatst als je naar onze website surft. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • cookies om een ‘gesprek’ te kunnen aanknopen tussen jou en onze site. Ze zijn nodig om onze site correct te laten werken en verdwijnen na afloop van je bezoek aan onze site
 • cookies om je surfcomfort te verhogen, zoals taalkeuze en persoonlijke code. Zo moet je bijvoorbeeld niet telkens je taalkeuze bevestigen.

Deze cookies laten ons ook toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren. Dit gaat onder meer over de taalkeuze, de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken.

4. Het doel van het verzamelen van je gegevens

Zodra we jouw gegevens in onze klantenlijst hebben genoteerd, krijg je regelmatig onze informatie thuisbezorgd. Indien je dit wenst, sturen we je ook onze informatie via e-mail. We verbinden ons ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken om een correcte afhandeling van je contract mogelijk te maken en om je, indien gewenst, informatie van de bedrijven van Colruyt Group te bezorgen.
Dit betreft bijvoorbeeld de folders van Colruyt, OKay en Bio-Planet enz. in jouw streek, de e-mails van de verschillende Colruyt-afdelingen en hun speciale aanbiedingen en specifieke informatie over jouw winkel.

Met de bedoeling om een mogelijke samenwerking uit te bouwen, houden we onze professionele klanten graag op de hoogte van onze specifieke diensten en acties voor bedrijven.

Daarnaast kunnen jouw gegevens ook gebruikt worden om je sporadisch uit te nodigen voor deelname aan algemene of specifieke marktonderzoeken, uitgevoerd door Colruyt Group zelf of door externen in opdracht van Colruyt Group.

5. Je beslist zelf wat er met jouw gegevens gebeurt

Om je onze communicaties te bezorgen, hebben we jouw adres en/of e-mailadres nodig. Je bepaalt zelf of je verdere gegevens over beroep, interesses e.d. doorgeeft.

Wat betreft onze professionele klanten en prospecten verzamelen we gegevens over bedrijven via externe kanalen (waaronder adressenbeheerders), zoals toegelicht onder 2.2. Indien je dat wenst, kan je die gegevens te allen tijde opvragen.

Op het moment dat we jouw persoonsgegevens in onze klantenlijst noteren, krijg je daarvan persoonlijk bericht. Je krijgt de mogelijkheid om jouw gegevens na te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen (zie 6). Daarnaast informeert Colruyt Group je over het gebruik van deze gegevens.

Wanneer we jouw aankoopgegevens of doorklikgedrag bijhouden, word je daarover  ingelicht. Je kiest zelf of we jouw aankoop- of doorklikgegevens registreren en of we je op basis daarvan bijkomende aanbiedingen toesturen.

Ook daarna kan je op elk moment jouw gegevens, die we in onze klantenlijst bewaren, opvragen, verbeteren of wijzigen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. We engageren ons ertoe je vraag onmiddellijk uit te voeren.

6. Uitschrijven

Zich uitschrijven kan op verschillende niveaus:

 • Communicatie op basis van aankoop- en doorklikgegevens: het volstaat om dit schriftelijk te vragen. We garanderen dan dat je geen gerichte communicatie meer krijgt op basis van je aankoop- en doorklikgegevens.
 • Communicatie via e-mail: je krijgt de mogelijkheid om je uit te schrijven bij elke e-mail die je van ons ontvangt. Je kan zich uitschrijven voor de e-mails van bepaalde webshops of voor alle e-mails van Colruyt Group. Je krijgt een e-mail ter bevestiging van jouw uitschrijving.
 • Alle communicaties: wens je geen enkele geadresseerde informatie meer te ontvangen van Colruyt Group  dan kan je je uitschrijven voor de communicaties van de groep. Het volstaat dat schriftelijk of via e-mail aan te vragen. We garanderen dat jouw gegevens niet meer verwerkt worden om je geadresseerde informatie toe te sturen van Colruyt Group  Om ervoor te zorgen dat jouw adres ook in de toekomst niet meer in onze klantenlijst belandt, noteren we het in een interne Robinsonlijst*.

*Een Robinsonlijst is een lijst met namen en adressen van mensen die geen geadresseerd drukwerk meer wensen te ontvangen. Colruyt Group heeft een eigen interne Robinsonlijst van mensen die geen informatie van Colruyt Group meer willen krijgen.

7. Externe controle door Quality Control

Naast alle maatregelen ter bescherming van jouw privacy, controleert en garandeert Quality Control:

 • dat we voldoen aan de normen van de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in elk land
 • dat we de engagementen in dit charter respecteren.

Daarvoor voert Quality Control onaangekondigd en steekproefsgewijs controles uit op een statistisch en wetenschappelijk verantwoorde manier.

Quality Control, het Instituut voor Kwaliteitscontrole en Informatieve Etikettering, is een onafhankelijke organisatie, geaccrediteerd door Belac (de Belgische Accreditatie-instelling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).