Duurzaam ondernemen

Duurzaamheid zit in ons DNA. Al vanaf het prille begin ondernemen we op een duurzame manier. Vanuit onze positie in de keten willen we een positieve spiraal op gang brengen. Voor jou. Voor alle mensen. Voor de dieren. En voor het milieu. Elke dag een stapje verder. In nauwe samenwerking met onze leveranciers, producenten, onze 29.000 medewerkers en met jou.

Duurzaam kiezen wordt makkelijker

Wat als je door jouw doordeweekse keuzes kan zorgen voor een goede gezondheid, voor een respectvolle samenleving, voor beter dierenwelzijn of een schoner milieu? Met vier iconen willen we je het makkelijker maken.


Meetbare impact

Alleen producten, diensten en initiatieven met duidelijke, sterke ambities en een aantoonbare impact op gezondheid, samenleving, dierenwelzijn of milieu krijgen een icoon. En binnen Colruyt Group hanteren we allemaal dezelfde regels. Van onze winkels tot onze energieleverancier. Omdat we geloven dat we samen pas echt een verschil kunnen maken.


Elke stap telt

Alles kan altijd beter. En nieuwe inzichten komen er elke dag bij. Daarom telt elke kleine stap in de goeie richting. Want zo komen we er. Samen. Stap voor stap. Jij en wij.

 

Gezondheid

Je wil gezond(er) leven en je verwacht ook inspanningen van bedrijven, van jouw winkel. Helemaal terecht. Dus wanneer we initiatieven nemen om onze producten gezonder te maken of alternatieven voorstellen voor een evenwichtige levensstijl, dan maken we dat kenbaar met het gezondheidsicoon. Zo wordt gezonder leven stap voor stap makkelijker.

Samenleving

Bevordert een product, initiatief of dienst een veilige, respectvolle en leefbare omgeving? Dan herken je dat aan het samenlevingsicoon. Door een initiatief met dat icoon te steunen of te kiezen voor een product met het samenlevingsicoon, draag je bij aan een betere maatschappij.

Dierenwelzijn

Het dierenwelzijnsicoon helpt je makkelijk te kiezen voor o.a. producten en diensten waar een concrete inspanning geleverd is om dieren een betere levenskwaliteit te bieden. Bovendien houden we de vinger aan de pols en bekijken we hoe we de omstandigheden stelselmatig nóg kunnen verbeteren.

Milieu

Met het milieu-icoon zie je in één oogopslag welke producten en diensten jouw milieu-impact stapsgewijs verbeteren, en hoe we onze activiteiten verduurzamen. Zo wordt voor het milieu zorgen weer een stap makkelijker.

 

 

Voice van de Sustainable Development Goals

Colruyt Group is ‘voice’ van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Samen met 7 andere Belgische organisaties helpen we die doelstellingen bekender te maken bij het grote publiek. We willen zoveel mogelijk mensen en organisaties inspireren om zelf ook actief mee te werken aan het bereiken ervan. Bij al onze eigen verhalen op deze website duiden we aan op welke manier ze aansluiten bij de internationale duurzaamheidsagenda. Zo zie je hoe wij als bedrijf kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Lees meer

Duurzaamheidsverslag 2017/18

Dit jaar brengen we voor het eerst verslag uit over de maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. Dat doen we aan de hand van 7 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ontdek de belangrijkste thema’s waar wij als organisatie impact op hebben, plus enkele kerncijfers over onze resultaten. 

Bekijk het nu