Duurzaamheid

Duurzaam ondernemen zit in ons DNA. Al vanaf het prille begin willen we vanuit onze economische activiteit meerwaarde creëren voor mens en milieu. Vanuit onze bevoorrechte positie in de keten willen we een positieve spiraal op gang brengen. Elke dag een stap verder, in nauwe samenwerking met onze leveranciers, producenten, onze 29.000 medewerkers, en met jou, als burger en consument.

Stap voor stap naar een duurzamere wereld

Daarom kozen we vier thema’s die jou en ons nauw aan het hart liggen: ‘gezondheid’, ‘samenleving’, ‘dierenwelzijn’ en ‘milieu’. Ontdek onze visie en concrete initiatieven op deze website en in onze winkels. Je herkent ze aan de vier icoontjes, eentje voor elk thema. Stapsgewijs willen we je informeren en inspireren om ook zelf bewuster te consumeren. Zo kunnen onze diensten en producten jou helpen om goed voor jezelf en je omgeving te zorgen.

Gezondheid

Een gezonde geest in een gezond lichaam én in een gezonde leefomgeving. Daar willen we samen met jou op inzetten. We bieden je een duidelijk aanbod producten en diensten, en concrete, eenvoudige tips voor een evenwichtigere levensstijl.

Samenleving

We willen graag bijdragen aan een veilige, respectvolle en leefbare omgeving waarin iedereen zich waardevol voelt. In elke schakel van de keten zetten we in op meer levenskwaliteit. En dat telkens in nauwe samenwerking met onze partners, zodat we samen echt een verschil kunnen maken.

Dierenwelzijn

Als retailer en belangrijke vleesproducent zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het dierenwelzijn. Met onze leveranciers bekijken we hoe we de levenskwaliteit en -omstandigheden van dieren beetje bij beetje kunnen verbeteren. We houden de vinger aan de pols in functie van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Milieu

We hebben maar één planeet. Aan ieder van ons dus om er zorg voor te dragen. We zetten onze mooie traditie voort door zorgzaam om te gaan met materialen en door onze energie duurzaam op te wekken en te gebruiken. Met onze ketenpartners verbeteren we stapsgewijs de milieu-impact van onze producten en diensten. Zo dragen we bij tot een evenwichtiger ecosysteem

 

 

Voice van de Sustainable Development Goals

Colruyt Group is ‘voice’ van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Samen met 7 andere Belgische organisaties helpen we die doelstellingen bekender te maken bij het grote publiek. We willen zoveel mogelijk mensen en organisaties inspireren om zelf ook actief mee te werken aan het bereiken ervan. Bij al onze eigen verhalen op deze website duiden we aan op welke manier ze aansluiten bij de internationale duurzaamheidsagenda. Zo zie je hoe wij als bedrijf kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Lees meer

Duurzaamheidsverslag 2017/18

Dit jaar brengen we voor het eerst verslag uit over de maatschappelijke meerwaarde die onze groep creëert. Dat doen we aan de hand van 7 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Ontdek de belangrijkste thema’s waar wij als organisatie impact op hebben, plus enkele kerncijfers over onze resultaten. 

Bekijk het nu