Herbruikbare zakjes van polyester verkleinen onze voetafdruk

Colruyt Group is de eerste Belgische retailer die herbruikbare zakjes voor onverpakte groenten en fruit introduceert, als enige alternatief voor eenmalige zakjes. De herbruikbare zakjes bestaan uit polyester, zijn heel sterk en kunnen gewoon in de wasmachine. De keuze voor polyester is niet zomaar gemaakt. We hebben voor verschillende materialen de totale milieu-impact over de hele levenscyclus bekeken. Uit deze LCA-studie (life cycle analysis) bleek dat polyester een pak beter scoort dan andere materialen.

Levenscyclusanalyse

Bij een LCA-studie wordt de volledige milieu-impact in kaart gebracht: van de grondstof, de productie, het transport, tot helemaal op het einde, wanneer het zakje niet meer gebruikt kan worden. We hebben 10 verschillende zakjes vergeleken. Zo zijn we tot de wetenschappelijke conclusie gekomen dat een polyester zakje de laagste totale milieu-impact heeft. We kijken hierbij naar verschillende maatstaven zoals klimaatopwarming, grondgebruik, waterverbruik en -vervuiling, energieverbruik, gebruik van grondstoffen …

Set 5 herbruikbare zakjes

Goed overwogen keuze

Het polyester zakje is erg stevig, en daarom heel lang herbruikbaar. Je kan het makkelijk meer dan honderd keer gebruiken zonder slijtage. Hoe vaker je het zakje gebruikt, hoe duurzamer het wordt. Na 9 keer hergebruik heeft ons polyester zakje al een lagere milieu-impact dan een eenmalige papieren zak. Polyester scoort ook beter dan gewone katoen, o.a. door het grote gebruik van water en pesticiden bij de katoenteelt.

Paprika’s in herbruikbare zakjes

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action