Hoe wij meer CO₂ vermijden dan uitstoten

Klimaatneutraliteit. Je ziet het woord steeds vaker passeren. Bedrijven en organisaties claimen het zelfs. Daarom nu al: volgens de meest strikte definitie is Colruyt Group níet klimaatneutraal. In plaats van onze CO₂-uitstoot volledig te compenseren met geld en certificaten, werken we dag na dag aan innovatieve projecten om die uitstoot naar beneden te krijgen. Tegelijk investeren we in groene stroom. En dat loont. Sinds 2017 vermijden we zo méér CO₂ dan we effectief uitstoten. Is dat dan toch niet bijna hetzelfde als klimaatneutraliteit? Misschien. Nuancering is belangrijk.

Groene stroom én minder uitstoot

Eerst even dit. Hernieuwbare energie is een belangrijk middel om onze uitstoot te verkleinen. Eoly is onze eigen groene-stroomproducent, die met windturbines en zonnepanelen al 31% van ons elektriciteitsverbruik dekt. Via Parkwind investeren we ook in offshore windenergie. Ons aandeel van 60,13 % in Parkwind was in 2018 goed voor 522 gigawattuur elektriciteit. Als je daar ook Eoly bijtelt, kom je in totaal aan 590 gigawattuur groene stroom. Tegelijk werken we ontzettend hard om onze uitstoot van broeikasgassen ook op andere manieren te verminderen. Sinds 2016 daalt de directe uitstoot in absolute cijfers. En dat dankzij verschillende projecten rond energie, mobiliteit, verwarming en koeling.

Lees meer

Neen, we zijn niet klimaatneutraal. Dit is waarom.

Klimaatneutraal is een complex begrip. Het betekent dat je geen broeikasgassen uitstoot bij je activiteiten. Of desnoods dat je die broeikasgassen op een of andere manier opvangt of compenseert, bijvoorbeeld door bossen aan te leggen. Toch is ‘klimaatneutraal’ een begrip dat vaak geclaimd wordt. Tegen een relatief lage kost kan je met je bedrijf certificaten aankopen om je CO2-uitstoot volledig te compenseren. Dan mag je officieel vertellen dat je klimaatneutraal bent.

Zo werkt onze aanpak niet. Integendeel, wij kiezen resoluut voor de productie van hernieuwbare energie. Dat heeft wél een directe impact op het klimaat. De laatste decennia investeerden we al miljoenen euro’s in windenergie op land en zee, in zonnepanelen en in warmtekrachtkoppeling. Op deze manier dragen we ook bij aan de lokale economie. En onze toegevoegde maatschappelijke waarde is zo veel groter dan bij het kopen van certificaten.

Of zijn we wel klimaatneutraal?

Om deze grafiek te maken, telden we de elektriciteitsproductie van Eoly en ons aandeel in de productie van Parkwind op. Vervolgens berekenden we hoeveel ton CO2 we daarmee vermeden. Dat getal zetten we af tegen onze directe uitstoot van broeikasgassen. En wat blijkt? Sinds 2017 kruisen die twee lijnen elkaar.

De vermeden CO2-uitstoot dankzij onze investeringen in groene energie overstijgt onze absolute uitstoot. We vermijden dus méér CO2 dan we effectief uitstoten. Volgens sommige definities betekent dat net wél dat we klimaatneutraal zijn.

Grafiek directe CO₂-uitstoot en vermeden uitstoot
De grafiek toont onze directe impact op de klimaatverandering, in absolute waarden.

Straffe doelstelling voor 2020

Daar stopt het natuurlijk niet. Het moet nóg beter. In 2012 stelden we onszelf een ambitieus doel: tegen 2020 onze directe CO2-uitstoot met 20 % verminderen tegenover basisjaar 2008, in verhouding tot de omzet. Voor onze activiteiten in België, Luxemburg én Frankrijk. We volgen die relatieve CO2-uitstoot nauwkeurig op en monitoren de uitstoot volgens het Greenhouse Gas Protocol (scope 1 en 2). Zoals je ziet, zitten we op koers en zullen we deze doelstelling vlot halen.

Grafiek relatieve uitstoot broeikasgassen
De grafiek toont de evolutie van onze relatieve broeikasgasemissies. Die berekenen we door de absolute uitstoot te delen door onze omzet.

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Climate action