Met de kantoorbus naar het werk

Wat als pendeltijd nu eens gewoon werktijd kon worden? Het zou de perfecte oplossing zijn voor de 23 % collega’s die elke dag meer dan een uur onderweg zijn van en naar het werk. Daarom loopt er nu een proefproject van 2 jaar met een kantoorbus.

Reistijd wordt werktijd

We ontwikkelden het proefproject ‘Kantoorbus’ samen met het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en de Beroepsvereniging van autobussen autocarondernemers (BAAV). “Het doel is om iets te doen aan de tijd die je verliest als je onderweg bent”, zegt Michiel Binnard, expert medewerkersmobiliteit “Je stapt ’s morgens op de bus en begint te werken. Als je aankomt op kantoor doe je gewoon verder. Zo zetten we reistijd om in betaalde werktijd. Het project past ook perfect binnen ons beleid rond duurzaamheid. Minder auto’s op de weg betekent minder uitstoot en minder files. De kantoorbus is een nieuwe optie voor onze medewerkers om de stap te zetten naar collectief vervoer.”

Kantoorbus interieur
Door de kantoorbus zijn er minder auto’s op de weg, wat minder uitstoot en files betekent.

De deelnemende medewerkers van Colruyt Group bespaarden tijdens de eerste 6 maanden op deze manier 32,2 ton CO2. Tijdens de test haalden de bus een gemiddelde bezettingsgraad boven 80%. Uit bevraging bij de deelnemers bleek dat 96% de bus wilde blijven gebruiken na de test. De kantoorbus blijkt dus een heel interessante oplossing voor woon-werkverkeer.

Van Gent naar Halle. En terug

In de testfase koos Colruyt Group voor een filegevoelig traject dat heel wat medewerkers afleggen. De bus rijdt op één vast uur van en naar de Park&Ride in Gentbrugge en heeft verschillende stopplaatsen op meerdere kantoren in Halle. “Er zijn maar 28 zitplaatsen, dus je moet je plek op de bus zeker reserveren. Eenmalig of op vaste dagen”, legt Michiel uit. “De uren die je werkt op de bus kan je rekenen zodat je werkdag meteen begint.”

Werken op de kantoorbus
Er is plaats voor 28 personen op de kantoorbus.

Alle faciliteiten van een kantoor

De kantoorbus is een mobiele shared office met alles erop en eraan. Achteraan vind je een koffieautomaat en een vestiaire. De zetels staan per twee of per vier, met ruime tafeltjes. Je laptop sluit je aan op de stopcontacten die overal voorzien zijn. Via wifi kan je inloggen op de servers van het werk of documenten raadplegen die zich in de cloud bevinden. Al je normale administratieve taken kan je dus perfect uitvoeren op de bus. Michiel: “We gaan de systemen nog beter aanpassen aan een permanent gebruik van de bus. Op die manier zullen de effecten van een langduriger gebruik en het gebruik ervan tijdens vakantieperiodes beter kunnen worden ingeschat.”

Rijdende kantoorbus
Na twee jaar moet blijken of de kantoorbus haalbaar is voor Colruyt Group.

“Dit proefproject is de kers op de taart van een heel denkproces”, besluit Michiel. “Na twee jaar moet op alle vlakken blijken of de kantoorbus haalbaar is voor Colruyt Group. En zo ja, hoe we die verder kunnen implementeren en uitbreiden. Ook intern zijn we op zoek naar diensten die de kantoorbus kunnen inzetten overdag. We denken bijvoorbeeld aan rondleidingen of mobiele selectiegesprekken. Andere ideeën zijn altijd welkom.” 


En wat als het niet werkt? “Ook dat willen we weten. We willen zoveel mogelijk medewerkers oproepen om de bus te testen en hun feedback te geven. En komt de definitieve kantoorbus er niet, dan vloeien er misschien wel andere initiatieven uit voort.”

VIDEO: De kantoorbus

De kantoorbus, gestart als proefproject van zes maanden, wordt nu voor 2 jaar getest. De proefpersonen van het eerste uur delen hun indrukken (september 2016).


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Climate action