Producten testen

Vragen

Producten testen

 • Wanneer je deelneemt aan een thuistest, ontvang je jouw doos op het door jou gekozen Collishop-afhaalpunt of wordt deze thuis afgeleverd (enkel mogelijk in sommige gevallen). In de thuistestdoos zitten verschillende producten. We verwachten van onze testers dat ze alle producten in de doos testen en beoordelen volgens onze richtlijnen terug te vinden in de thuistestdoos. Volg de voorgestelde bereidingswijze(s)  en lees altijd de eventuele waarschuwing(en) op de verpakking.

  Elke tester wordt via mail gevraagd om na het testen online een vragenlijst in te vullen. Je hebt daarvoor het product- en setnummer van elk product nodig. Dat staat vermeld op de producten zelf. De link naar de vragenlijst staat vermeld in de e-mail of kan je terug vinden op onze website door in te loggen. Alle vragen moeten beantwoord worden en dit binnen een bepaalde tijdspanne. Deze deadline wordt eveneens meegegeven in de e-mail. Het is belangrijk dat je deze deadline respecteert. Enkel zo kan je blijven deelnemen aan de thuistesten. 

 • Wens je niet langer deel te nemen aan onze producttesten, klik dan op “Mij als tester volledig uitschrijven” en volg het korte stappenplan. Na 5 minuten ben je volledig uitgeschreven en ontvang je geen uitnodigingen meer.

 • Ga naar ‘Mijn testgegevens’ en klik bij ‘Smaaktesten met mijn gezin’ op ‘wijzigen’. Daar kan je kinderen, katten en/of honden toevoegen als deelnemer.

 • Klik op ‘Inschrijven’ op één van de volgende pagina’s: ‘Hoe testen?’, ‘Waar testen?’ en ‘Hoe deelnemen?’. Je belandt op de inlogpagina van Xtra. Registreer je profiel als tester en je komt terecht op je eigen nieuwe ‘dashboard’. 

  Daar kan je aangeven wat je eetgewoonten zijn, je eventuele allergieën, waar je wil testen (thuis of in een testlokaal), of er ook kinderen en/of huisdieren deelnemen enz. Organiseren we testen die geschikt zijn voor jou, dan word je uitgenodigd via mail en op de website. De testen waarvoor je uitgenodigd wordt, verschijnen ook in je ‘dashboard’, onder ‘Mijn uitnodigingen’. Eens je uitgenodigd bent, kan je beslissen om deel te nemen of om de uitnodiging af te slaan.

 • Iedere tester kan 2 keer per maand deelnemen. Beslis je om niet deel te nemen aan een bepaalde test en wijs je een uitnodiging af, dan is het mogelijk dat je dezelfde maand nog een nieuwe uitnodiging krijgt voor een andere test.

  Bij het selecteren van voor jou geschikte testen wordt altijd rekening gehouden met je eetgewoonten en eventuele allergieën. Het is dus best mogelijk dat je eens een maand niet wordt uitgenodigd, omdat de producten die getest worden een allergeen bevatten waarvan je hebt aangegeven dat je het niet kan eten. 

 • Ga naar ‘Mijn testgegevens’ en klik bij ‘Allergieën’ op ‘wijzigen’. Daar kan je het allergeen of de allergenen aanduiden waarvoor je allergisch bent.

 • Ga naar ‘Mijn testgegevens’ en klik bij ‘Mijn uitnodigingen’ op ‘wijzigen’. Daar kan je het afleveradres aanpassen of een ander afhaalpunt kiezen. Doe dit tijdig. Als er al een thuistestdoos onderweg is voor de adreswijziging zal de doos nog afgeleverd worden op het oude adres of Collishop-afhaalpunt.

 • We ontvangen met alle plezier foto’s van jullie thuistest-avonturen. Stuur de beelden op naar quality@colruytgroup.com. Misschien gebruiken we ze op onze website. Vertel gerust over wat zich op de foto’s afspeelt, zo kunnen we ook enkele leuke quotes bij de foto’s plaatsen.

 • Ja, deelname is nooit verplicht. Op basis van het profiel dat je hebt aangemaakt (met bijvoorbeeld je eetgewoonten en eventuele allergieën) word je, telkens via mail en op de website, uitgenodigd voor een voor jou geschikte test. Via de mail kom je op je profiel (hier op de website) terecht, waar de uitnodiging onder “Mijn uitnodigingen” verschijnt. Daar kan je aangeven of je aan de test wil deelnemen of niet.

 • Op deze website kan je onder de rubriek “Het resultaat” enkele voorbeelden van producten bekijken die op basis van de producttesten verbeterd werden.

 • Neen. De producttesten verlopen volgens een gecertificeerde methode, in samenwerking met een wetenschappelijke instelling. Om te beantwoorden aan die wetenschappelijke vereisten geven we geen informatie over de producten die je geproefd hebt. De volgorde van de producten is bij iedereen ook anders. Het product dat jij als eerste proeft, is het tweede, derde of vierde product bij anderen.

 • Uiteraard! Bij het uitnodigen van testers houden we altijd rekening met de eetgewoonten en eventuele allergieën. Wanneer wij bijvoorbeeld een vegetarische groenteburger willen testen, selecteren wij enkel de testers die hebben aangegeven dat te lusten en ook regelmatig eten.

 • Na elk product moet de tester zijn mond neutraliseren met het daartoe voorziene water en/of door van de beschuit te eten. Dit is belangrijk om te test goed te kunnen uitvoeren.

 • We nodigen testers uit op basis van verschillende parameters, waaronder eetgewoonten en eventuele allergieën. Testen we iets dat jij bijv. niet lust, dan zal je geen uitnodiging ontvangen. Daarnaast mag elke tester maar 1 keer per maand deelnemen. Als je in die maand dus al een andere test deed, zal je die maand geen uitnodigingen meer ontvangen.

 • We willen dat onze testers producten beoordelen als consumenten en niet als experts. Bij de smaak- en gebruikerstesten trachten we deze situatie zo reëel mogelijk te benaderen. We vragen je om de producten apart te testen omdat je als consument doorgaans niet eenzelfde product tegelijkertijd zal aankopen bij verschillende concurrenten, laat staan de producten allemaal tegelijk én door elkaar zal proeven. We vragen je daarom eerst het eerste product te testen en te beoordelen, daarna het tweede enz.  Om die reden kan je ook niet ‘terugkeren’ in een vragenlijst en jouw mening herzien.

 • In de algemene voorwaarden ligt (onder andere) vast wat wij precies van onze testers verwachten. Wij vinden het belangrijk dat klanten die tester willen worden, hiervan op de hoogte zijn en aangeven ermee akkoord te gaan.

 • Colruyt Group werkt voor al z’n winkels en webshops en bijna al z’n websites met één gemeenschappelijke kaart, waaraan een persoonlijk klantenprofiel is gekoppeld. Door ook voor de smaak- en gebruikerstesten van dit profiel gebruik te maken, kunnen we snel je contactgegevens integreren. Jij kan je profiel bovendien makkelijk aanvullen informatie die we nodig hebben voor de testen.

 • Omdat Colruyt Group producttesten organiseert die wetenschappelijk onderbouwd zijn, is het noodzakelijk om een evenwichtig testpanel te selecteren per testproduct. Hierbij houden we rekening met leeftijd, geslacht, smaakvoorkeuren, allergieën, of je een bepaald soort product al gebruikt enz. Dat zorgt voor zo juist mogelijke resultaten, die we vervolgens kunnen veralgemenen naar de gehele Belgische bevolking. Je telefoonnummer en adres hebben we om organisatorische redenen nodig.

 • Contacteer ons via 02/363 50 70 of quality@colruytgroup.com (stuur altijd een foto mee).

 • We vragen je om alles in het werk te stellen om je afspraak na te komen. Kan je niet aanwezig zijn, verwittig ons dan op voorhand. Dit doe je door je aan te melden via je Xtra-profiel, naar ‘Mijn inschrijvingen’ te gaan en daar aan te geven aan welke test je niet kan deelnemen. Liefst zo vroeg mogelijk zodat we andere testers de kans kunnen geven.

 • Colruyt Group respecteert je privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt.

  Privacyverklaring Xtra: https://xtra.colruytgroup.be/xtra/nl/privacyverklaring

 • Dat hangt af van welk type test je uitvoert:

  • Voor elke smaaktest in onze testlokalen krijg je een geschenkkaart. Daarmee kies je zelf wat je koopt in een van de winkels van Colruyt Group.
  • Wanneer je meedoet aan een winkeltest, krijg je een eigenmerkproduct van Colruyt Group.
  • Thuistesters ontvangen een doos met producten om te testen. Deze producten worden gratis aangeboden mits het invullen van de vragenlijst achteraf en het correct testen van de producten.
 • Schrijf steeds meteen alle product- & setnummers op bij het ontvangen van de doos. Als je al jouw nummers kwijt bent, kunnen we helaas niets doen. Aangezien de test anoniem is, wordt dit niet bijgehouden. Indien je nog enkele nummers weet, neem dan contact op met quality@colruytgroup.com en we kijken wat we voor je kunnen doen.

  Tip: schrijf meteen de set- en productnummers op bij het krijgen van de thuistestdoos!

 • Wie zich ingeschreven heeft als tester en de test heeft gedaan, moet feedback geven. Dit geldt niet als kinderen producten testen. Dan vullen de ouders het feedbackformulier in.

Additieven

 • Additieven worden toegevoegd aan producten om bepaalde eigenschappen waaronder bewaartijd, smaak … te verbeteren. Ze zijn goedgekeurd door de Europese Unie en mogen de kwaliteit van het eigenmerkproduct niet verdoezelen alsook de klant niet misleiden.

 • Heel veel voedingsmiddelen bevatten toegevoegde stoffen, de zogenaamde additieven of E-nummers. Additieven zijn stoffen die aan een product worden toegevoegd om het aantrekkelijker, langer houdbaar, smakelijker enz. te maken. Er bestaan natuurlijke en kunstmatige additieven.  
   
  Het gebruik van additieven is wettelijk geregeld op Europees niveau. Er mogen enkel stoffen aan voedingsmiddelen worden toegevoegd die onschadelijk zijn voor de gezondheid of in hoeveelheden die onschadelijk zijn voor de gezondheid. Pas na grondig wetenschappelijk onderzoek worden additieven in de voeding toegelaten. Bovendien mogen ze niet worden toegevoegd om een gebrek aan kwaliteit te verdoezelen of om de klant te misleiden (bv. gele kleurstof toevoegen om een gebrek aan eieren te verdoezelen of een hoge dosis nitriet aan vlees toevoegen om de rode kleur te behouden en het vlees er dus altijd vers te laten uitzien).  
   
  Alle additieven dragen een E-nummer. De letter E staat voor 'goedgekeurd additief in Europa'. Op productverpakkingen staan additieven in de ingrediëntenlijst. Op verpakkingen van onze eigenmerkproducten worden  ze steeds op dezelfde manier vermeld; eerst de functie (bv. kleurstof) en daarna het E-nummer (bv. E162). Een uitzondering hierop zijn de zoetstoffen. Daarbij worden de functie en de volledige naam van de zoetstof vermeld (bv. zoetstof (sorbitol)). 

Allergenen (inclusief gluten en lactose)

 • Vaak maken leveranciers meer dan één product in hun bedrijf. In een koekjesfabriek bijvoorbeeld, worden er vaak verschillende soorten koekjes gemaakt. Zo kunnen onbedoeld heel kleine deeltjes van allergenen in levensmiddelen terechtkomen terwijl ze geen ingrediënt vormen van dat levensmiddel.

 • We zijn wettelijk niet verplicht om lactose apart als allergeen te vermelden. We zijn echter wel van plan om dit binnenkort te doen, zodat ook consumenten met een lactose-intolerantie de voor hen geschikte producten terugvinden.

 • Allergenen zijn stoffen in voedingsmiddelen die allergische reacties kunnen veroorzaken. 
  Die stoffen zitten als ingrediënt of als deel van een ingrediënt in voedingsmiddelen, zoals noten in een chocoladereep of melk (deel van het ingrediënt ‘kaas’) in een pizza.  
   
  Op sommige verpakkingen staat de vermelding 'kan sporen bevatten van...'. 
  Dat betekent dat het allergeen niet als (deel van een) ingrediënt is toegevoegd aan het product, maar dat er toch minuscule deeltjes van de stof aanwezig kunnen zijn. Bij sommige allergenen is dat genoeg om een hevige allergische reactie uit te lokken, zoals pinda. 

 • Heel wat mensen reageren overgevoelig op bepaalde voedingsbestanddelen. Er bestaan twee soorten voedselovergevoeligheden.  
   
  Heb je een voedselallergie dan wordt het immuunsysteem actief bij het eten van bepaalde voedingsstoffen. Dit betekent dat het lichaam op dat moment een massa antilichamen aanmaakt, waardoor een allergische reactie ontstaat. Allergische reacties kunnen erg uiteenlopend zijn en zijn afhankelijk van de persoon en van de bewuste voedingsstof die de reactie uitlokt. Mogelijke allergische reacties op voeding zijn: opgezwollen ogen, huiduitslag, een loopneus, een verstopte neus of ademhalingsproblemen. Bij een allergie treden de symptomen binnen het halfuur op. Er is vaak maar een kleine hoeveelheid van de voedingsstof nodig om een dergelijke reactie uit te lokken.  
   
  Soms is er geen sprake van een allergie, maar van voedselintolerantie. Bij  intolerantie reageert het lichaam negatief op het voedsel, maar wordt het immuunsysteem niet geactiveerd. Voedselintolerantie veroorzaakt vooral maag- en darmproblemen. Bij een voedselintolerantie kan de bewuste voedingsstof vaak nog in beperkte mate gegeten worden.  
   
  Of het nu gaat om een allergie of intolerantie, het is in ieder geval heel belangrijk om een arts te raadplegen als je vermoedt dat jij of je kind overgevoelig zijn aan bepaalde voedingsmiddelen. Zelf experimenteren zonder deskundig advies is niet veilig. 

 • Allergenen zijn die stoffen die allergische reacties kunnen veroorzaken. Er zijn 14 allergenen waarvan de wet verplicht dat ze, als ze in een levensmiddel aanwezig zijn, met opvallende typografie in de ingrediëntenlijst worden weergegeven. Wij kiezen ervoor om deze stoffen in het vet te zetten.
   
  Om het voor jou nog duidelijker te maken, sommen we op de verpakkingen van onze eigen merken alle aanwezige allergenen nog eens op aan het einde van de ingrediëntenlijst, samen met de mogelijke sporen van allergenen die in het product aanwezig zijn.

 • De 14 allergenen waarvan sprake zijn: gluten, schaaldieren, eieren, vis, pinda’s, soja, melk, noten, selderij, mosterd, sesam, lupine, weekdieren en sulfiet. 

 • Ja. Het is dan ook aangeraden om de sporen altijd na te kijken op de verpakking zelf. 

Eigen merk producten Colruyt Group

Levensstijlen

 • Gluten is een eiwitbestanddeel van granen. Het zorgt voor de vorm en de structuur van brood- en deegproducten. 

 • Sommige mensen zijn overgevoelig voor gluten. Zij hebben een glutenintolerantie of 'coeliakie' (spreek uit: seuliakie). Wanneer ze gluten eten, lopen hun darmen een beschadiging op waardoor ze bepaalde voedingsstoffen moeilijker kunnen opnemen. Wie een glutenovergevoeligheid heeft, heeft dit zijn hele leven lang. De ernst van de intolerantie en de symptomen ervan kunnen van persoon tot persoon sterk verschillen. 

 • In de vegetarische keuken wordt geen gebruik gemaakt van producten waarvoor dieren werden gedood. Vlees of vis staan niet op het vegetarische menu. Eieren, melk en andere melkproducten (kaas, yoghurt, enz.) worden door vegetariërs wel gegeten. 
   
  Veganisten daarentegen eten volledig plantaardig. Ze schrappen niet enkel vlees en vis, maar ook alle andere producten met een dierlijke oorsprong van hun menu. Bij een veganist zal je dus nooit melkproducten, kaas, eieren of honing op het bord aantreffen. 

 • Veganistische producten bevatten geen vlees, gevogelte, vis, schaaldieren, weekdieren, insecten, zuivel, eieren, honing (bijenwas) of producten waarin deze dierlijke producten verwerkt zitten (geen gelatine, dierlijke bouillons, dierlijke extracten en aroma’s …). Ook sporen van melk, eieren, schaaldieren, vis en weekdieren zijn niet toegelaten. Geklaarde* dranken (heldere sappen, wijnen, bieren) en geklaarde* azijn beschouwen we ook niet als veganistisch. 
   
  * Bij het klaren worden troebele dranken/vloeistoffen helder gemaakt. Vaak worden hierbij dierlijke resten gebruikt (bv. gelatine, visolie, eiwitten, caseïne).

 • Wij volgen de definitie van lacto-ovo-vegetariër: 
  Vegetarische producten bevatten geen vlees, gevogelte, vis, schaaldieren, weekdieren of insecten en ook geen bijproducten van geslachte dieren, zoals stremsel en gelatine. Ook sporen van schaaldieren, vis en weekdieren zijn niet toegelaten. Geklaarde* dranken (heldere sappen, wijnen, bieren) beschouwen we ook niet als vegetarisch. 

Ook tester worden? Schrijf je in!

Sluit je aan bij onze testersgroep. Al meer dan 100.000 Belgen gingen je voor!

Ja, ik word tester