Duurzaam en circulair gebruik van grondstoffen

Als retailer gebruiken we grondstoffen om producten en materialen te produceren en onze winkels en activiteiten te doen draaien. Maar grondstoffen dreigen schaars te worden door de groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. Daarom moeten we er duurzaam en circulair mee omgaan.

Wat wij precies onder grondstoffen verstaan, lees je in onze definities.

Hoe gaat Colruyt Group duurzaam om met grondstoffen?

1. Minder afval, meer recyclage

Heel wat kostbare grondstoffen belanden bij het afval. Jaarlijks gaat in de wereld bijvoorbeeld 1,3 miljard ton voedsel verloren, of een derde van de totale voedselproductie. Dat willen we absoluut voorkomen. We zetten ons in om onze hoeveelheid restafval te verminderen en voedselverlies te vermijden.

Dit doen we door ons aanbod van producten, verpakkingen en diensten meer circulair te maken en onze reststromen op te waarderen. Hiervoor werken we volgens de principes van de circulaire economie, waarbij we de beschikbare grondstoffen telkens opnieuw recycleren en hergebruiken. Afval bestaat dan niet meer.

Ook met bouw- en inrichtingsmaterialen in eigen beheer willen we tegen 2050 volledig circulair omgaan. Eerst maken we een inventaris van:

  • het aandeel herbruikbare en recycleerbare bouw- en inrichtingsmaterialen
  • het percentage gerecycleerde grondstoffen in bouw- en inrichtingsmaterialen
  • hoeveel bouw- en inrichtingsmaterialen effectief worden hergebruikt

Nadien definiëren we becijferde doelstellingen en actieplannen voor continue verbeteringen naar 2050 toe.

Wat zijn de principes van de circulaire economie?

  • Refuse en rethink: gebruik van grondstoffen vermijden en producten herdenken zodat er minder grondstoffen nodig zijn.
  • Reduce: enkel gebruiken wat nodig is en de hoeveelheid grondstoffen verminderen.
  • Recircle: grondstoffen maximaal benutten door ze opnieuw in omloop te brengen, bv. via reparatie, refurbishen of het tweedehandscircuit.
  • Recycle: recyclage en hergebruik van materialen.
  • Recover: energie terugwinnen uit materialen.
Afvalsortering

2. Positieve impact in herkomstregio’s

Een te grote vraag naar grondstoffen leidt niet alleen tot grote ecologische uitdagingen waaronder ontbossing en waterschaarste, maar vaak ook tot slechte arbeidsomstandigheden. Daarom vormt verantwoord grondstoffen sourcen het tweede luik van onze aanpak.

Als retailer kunnen we de vraag naar duurzame grondstoffen mee sturen. We willen onze economische motor gebruiken om een positieve sociale en ecologische spiraal op gang te brengen daar waar we onze grondstoffen en producten sourcen. We hanteren drie hefbomen om dat te bevorderen:

Onze doelstellingen en initiatieven

Minder afval

Vanaf 2021 laten we ons tonnage afval per miljoen euro omzet, jaarlijks dalen.

Recyclage reststromen

Vanaf 2021 recycleren we minstens 85 % van onze reststromen. 2023 was een recordjaar.

Status 2023

85,92%
Doelstelling vanaf 2021

Onverkochte voeding

We verkopen minstens 97,4 % van onze verse voedingsproducten.

 

Status 2023

97,2%
Doelstelling

Alle verpakkingen

Tegen 2030 zijn alle verpakkingen in onze winkels recycleerbaar of herbruikbaar. Tegen 2025 zijn alle huishoudelijke verpakkingen van onze eigenmerkproducten al herbruikbaar of recycleerbaar.

Pet-verpakkingen

Tegen 2025 bestaan onze pet-drankverpakkingen voor 50 % uit gerecycleerde pet.

Status 2022

34,7
Doelstelling 2025

Initiatieven rond 'Verpakkingen'

Milieu-impact

We identificeren de bouw- en inrichtingsmaterialen met de grootste milieu-impact.

Hergebruik

We streven zoveel mogelijk naar hergebruik en recyclage van bouw- en inrichtingsmaterialen.

Volledig circulair

Tegen 2050 gaan we volledig circulair om met bouw- en inrichtingsmaterialen in eigen beheer.


Initiatieven rond 'Circulair bouwen'