smart cart Colruyt

Futureproof retail

Door te investeren in innovatie zorgen we ervoor dat we op lange termijn relevant blijven voor onze klanten, medewerkers en partners. We zijn ervan overtuigd dat het digitale het fysieke kan versterken. En dat passen we toe in onder meer onze winkel van de toekomst.

Innoveren bij Colruyt Group

Het innovatiebeleid van Colruyt Group is sterk geëvolueerd. We maakten werk van een overkoepelende innovatiestrategie en een centrale innovatiehub, ‘Colruyt Group Smart Innovation’. Als aparte, doelgerichte afdeling kan die snel en efficiënt inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het is dé plek waar meer dan 80 innovatiespecialisten hun expertise en krachten bundelen om baanbrekende oplossingen te creëren en toe te passen voor onze klanten, medewerkers en partners. Samenwerking, kennisdeling en commerciële opportuniteiten komen er samen om Colruyt Group verder te versterken.

icon innovation_LP.png
83 projecten

in maart 2024

Pieter-Jan Vandevelde

Pieter-Jan Vandevelde, divisiemanager Colruyt Group Smart Innovation en Corporate Finance
We gaan voor doelgerichte innovaties die meerwaarde opleveren voor onze langetermijnstrategie

Specifieke expertise

Binnen Colruyt Group Smart Innovation onderscheiden we drie teams met een eigen focus en specialisatie: Smart Technics, Smart Farming en Smart Utilities. Ze werken onderling samen, maar slaan de handen ook ineen met andere afdelingen binnen Colruyt Group, zoals de IT-afdeling, technische dienst en landbouwafdeling.

Colruyt Group Smart Technics

Colruyt Group Smart Technics

Technologische oplossingen voor winkels en logistieke centra, met expertise in robotica, automatisatie en digitalisering.

Bv.: ontwikkeling van hoogtechnologische kuisrobots

Colruyt Group Smart Farming

Colruyt Group Smart Farming

Innovatieve technologieën voor efficiënte, milieuvriendelijke en kosteneffectieve landbouw- en teeltmethodes.

Bv.: uitbreiding van de mosselteelt en nieuwe producten in de zeeboerderij

Colruyt Group Smart Utilities

Colruyt Group Smart Utilities

(Kosten)efficiënter en/of duurzamer energie-, water- en materialengebruik.
 
 

Bv.: ondersteuning van ons traject naar zero-emissie transport

Een nieuwe technologie uitwerken, zo doen we dat

Onze middelen voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën besteden we zo efficiënt mogelijk. Per project zoeken we systematisch naar de meest geschikte aanpak:

Eigen innovatie

Eigen innovatie

Als we veel expertise hebben in de materie, of als het gaat om bedrijfseigen onderwerpen, zoals ons herbevoorradingssysteem, dan kiezen we ervoor om zelf een technologie te ontwikkelen. Bv.:

Samenwerking

Samenwerking

Voor zaken waarmee we minder affiniteit hebben of waarvoor degelijke oplossingen bestaan die we kunnen integreren, kopen we extern technologie aan of werken we samen met gespecialiseerde partners. Bv.:

Zo ziet de winkel van de toekomst eruit

Van slimme kassa’s tot onbemande supermarkten, ook de innovaties in onze winkels volgen mekaar snel op. Zo willen we een zorgeloze winkelervaring mogelijk maken, voor het gemak van onze klanten. Enkele realisaties in de etalage:

Easy check-out

In onze winkels maken we slim gebruik van data, computervisie, Internet of Things en ja, zelfs robotica om de ervaring van onze consumenten te verbeteren en onze medewerkers te ondersteunen.

Slimme technologieën in onze winkels >

Okay Direct

Okay Direct is een mooi voorbeeld van co-creatie. De koelkasten kochten we aan, maar we maakten ze slim en zorgden voor de software, de integratie in ons winkelconcept en de link met onze getrouwheidsformule Xtra.

Zo ontstond onze zelfbedieningswinkel >

Onze andere strategische focuspunten

Colruyt Group ziet veel potentieel in steden. Met een aangepast aanbod spelen onze verschillende winkelformules in op de noden van de stadsbewoners.

Hoe willen we groeien in de b2b-markt? Door de krachten van onze merken te bundelen in een sterk gezamenlijk aanbod. Ontdek onze aanpak.