Waterstof in de logistiek

Distributiecentra: wat een drukte. Medewerkers verplaatsen voortdurend goederen van A naar B of van C naar D met hun transpalletten. Daar is heel wat energie voor nodig. Maar wat als zo’n transpallet volledig CO₂-neutraal was? En volgetankt in amper anderhalve minuut? En veel langer zou meegaan? Dan zou je daar toch meteen in investeren, niet? Wij hadden hetzelfde idee.

Transpalletten met brandstofcel

In ons distributiecentrum Dassenveld in Halle rijden vandaag al heel wat transpalletten op waterstof rond. Tanken doen ze aan het waterstofstation op de site of aan een van de tankzuilen binnen in het distributiecentrum. 

De transpalletten kregen allemaal een brandstofcel die waterstof terug omzet in elektriciteit als aandrijving. In totaal hebben we 200 brandstofcellen voorzien. Daarvan zijn er 75 operationeel in 2018.

 

Transpallet in distributiecentrum
In ons distributiecentrum rijden intussen al heel wat transpalletten op waterstof rond.

Voordelen van transpalletten die rijden op waterstof?

Een waterstoftranspallet combineert de voordelen van een traditionele transpallet (die je snel voltankt) en van een elektrisch toestel (geen CO₂-uitstoot). Maar transpalletten op waterstof zijn een pak efficiënter dan de klassieke elektrische modellen.

  • Brandstofcellen voltanken duurt anderhalve minuut. Een batterij moet minstens 6 uur opladen.
  • Medewerkers moeten de batterij niet omwisselen. Dat bespaart heel wat tijd.
  • Brandstofcellen behouden langer hun maximaal vermogen.
  • Brandstofcellen gaan veel langer mee.

 

Waterstoftranspallet voltanken
Waterstoftranspalletten zijn op anderhalve minuut volgetankt.

Europese steun via Interreg V

Zelf investeren we heel wat geld in onze testen met waterstof. Maar we krijgen ook Europese steun. De indoor tankzuilen in distributiecentrum Dassenveld en 75 nieuwe brandstofcellen zijn onderdeel van het project Waterstofregio 2.0. Daarmee wil de EU kennis en ervaring opbouwen voor waterstoftoepassingen in de logistiek en tegelijk grote logistieke centra inspireren. 

Waterstofregio 2.0 maakt deel uit van het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dat is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. We staan dus niet alleen met ons geloof in waterstof. 

Status project Waterstofregio 2.0 - november 2018

1. Waterstoftankstation Antwerpen

In een eerste fase zijn er verschillende gesprekken gevoerd met potentiële gebruikers van een nieuw op te bouwen waterstoftankstation in Wilrijk (Antwerpen). Op basis van deze gesprekken is het mogelijk om een simulatie te maken van de verwachte afname van waterstof wat dan weer belangrijk is voor het uittekenen van het ontwerp. De locatie van het waterstofstation is reeds vastgelegd en de gesprekken met de vergunningverleners zijn georganiseerd.


2. Indoor tankdispensers en heftrucks

  • De indoor dispensers zijn geïnstalleerd en operationeel.
  • De uitrol van brandstofcel aangedreven heftrucks is gestart: er rijden nu 30 heftrucks op waterstof.
  • De elektrolyse van het bestaande tankstation is geüpgraded en de installatie van aansluitpunten voor externe waterstofbelevering is gestart.

 


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Climate action