We laten steeds meer afval recycleren

Al onze winkelmedewerkers spannen zich in om beter te sorteren. Ze gaan volop aan de slag met de tips die ze kregen in onze grote sorteercampagne. En met een mooi resultaat, want we bereikten het streefdoel om 80 % van ons bedrijfsafval te laten recycleren. Nu komt het erop aan om vol te houden en zelfs te streven naar nóg minder restafval. Wij zorgen alvast voor nog meer handige sorteertips.

Plastiek, karton, restafval … hup, apart

Onze medewerkers in de winkels leveren de grootste bijdrage aan de steeds betere recyclageresultaten. Dankzij een sterke informatiecampagne in het voorjaar van 2016 bijvoorbeeld, konden onze collega’s in de Colruyt-winkels het vergistbare afval en het broodafval nog beter van elkaar scheiden. Zo slaagden ze erin om 700 ton minder restafval te produceren. En die inspanningen zetten ze nog elke dag verder.

 

Afval scheiden in de Colruyt-winkel
Nog beter sorteren in de Colruyt-winkels leverde 700 ton minder restafval op in 2016.

Grondige tweede check op restafval

Het aandeel restafval blijft ook verminderen dankzij nieuwe sorteerinstallaties die we gebruiken in onze retourcentra. De medewerkers daar sorteren nog eens grondig al het restafval dat terugkomt van de winkels, de productie- en distributiecentra en de kantoorgebouwen en halen er recycleerbare materialen zoals plastic, hard plastic, karton, hout, metaal en glas uit.

Tweede check op restafval
In de retourcentra gebeurt er nog eens een grondige controle op al het restafval.

Resultaat boven de verwachtingen

Meer omzet de laatste jaren betekent meer afval. Maar we slagen erin om een steeds groter aandeel van het bedrijfsafval te laten recycleren. Doordat we beter sorteren in de winkels komen steeds meer materialen (pmd, brood, vergistbaar afval)  in aparte afvalstromen terecht die nuttig worden ingezet. En dus daalt ook het volume restafval dat overblijft.

In 2016 haalden we voor het eerst een recycling rate van meer dan 82 % (82,71 %). Concreet betekent dit dat er van elke duizend kilo bedrijfsafval 827 kilo gerecycleerd wordt. Daarmee halen we ruimschoots onze ambitie. Ook de komende jaren blijft een recycle rate van minstens 80 % het doel.

 

Recycling rate
Met een recycling rate van 82,71 % in 2017 overtreffen we onze ambitie van 80 %.

Aanhouden en nog beter doen

Die mooie resultaten betekenen niet dat we op onze lauweren zullen rusten. We blijven ons dagelijks inspannen om de goede recycling rate te behouden en nog te verbeteren. Onze (nieuwe) medewerkers krijgen voortdurend tips om een bewuste sorteermentaliteit aan te houden en we blijven zoeken naar interne toepassingen voor recyclage.

Meer lezen

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production